top of page
  • תמונת הסופר/תBoaz Cinnamon

כדורי אש

עודכן: 1 באוק׳ 2023

אנשים הם כמו כדורי אש המרחפים בחלל אינסופי, מיליוני כדורים, מיליוני צורות אנרגיה, ולכל כדור הבית שלו, הגוף, הנפש, החלומות הייחודיים שלו, התשוקות, הרצונות, וגם האתגרים והקשיים שלו.

וכך אנו מרחפים בחלל, וסביבנו מיליוני כדורים נוספים, אך בה בעת אנו לבד, ייחודיים, שונים, נמצאים בתוך איזו תרכובת קסומה של יחד ולבד בו זמנית.


והכדורים האלו שמסתובבים יש להם תכונה מיוחדת, הם אוהבים להתקרב לכדורים אחרים, לרחרח, להיצמד, יש כאלו כדורים שיוצרים לעצמם קבוצות יחד עם כדורים נוספים, ויש כאלו שמצאו לעצמם כדור נוסף, יחד הם מרחפים להם צמודים ומאושרים. ישנם גם כדורים הבאים והולכים, עוברים מכדור אחד להבא אחריו.

לכל כדור הסיפור שלו, המסע שלו, החלומות שלו, והאנרגיה השונה שלו.


קורה לפעמים שאנו פוגשים בכדור, ונעים לנו ביחד, אנו מרחרחים אחד את השני ומחליטים להתלוות איזו כברת דרך, ליצור מסע משותף בחלל.

ולפעמים קורה באמצע המסע שאחד הכדורים מחליט שמספיק לו, והוא רוצה להתנתק מהכדור השני, הוא היה רוצה לרחף לו קצת לבד, אולי לפגוש קצת כדורים אחרים ולהתלוות אליהם, וכך הוא מתנתק לו ומרחף לו לדרכו.

אולי הוא ישוב ואולי לא, הוא ימשיך בריחוף שלו ואנו בשלנו, אולי יגיעו כדורים אחרים שיתלוו אלינו שוב לאיזו כברת דרך, ואולי לא. אנחנו נמשיך בריחוף העצמי שלנו, נתבונן על כל הכדורים סביבנו במין פליאה.


וכשנמשיך לרחף לדרכנו, נוכל להתחמם אם נרצה מהאש הפנימית הבוערת בעוצמה בתוך הכדור, אש הנשמה המניעה את הכדור, אותה אש שהיא האנרגיה היוצרת את כל החלומות, את הכוחות, אש הבערה הפנימית, המניעה, דוחפת, ונותנת לכדור שלנו את היכולת להאיר מאורנו בחלל האינסופי, לזהור באפלה, ולתת תקווה.


חשוב לזכור, בשביל להצליח להתקיים בעולם באיזון, בבריאות נפשית, עם מסוגלות להיות בתוך מערכות יחסים, להיות בנתינה, לבנות קשרים חזקים ואמתיים. אנו צריכים בראש ובראשונה לדעת לתת לעצמנו, להיות בשלום עם הנפש שלנו, לדעת להיות לבד, לקבל את האתגרים שלנו ולחבק אותם. רק כשאנו מצליחים להגיע לנקודה שבה אנו מלאים בשלווה, ונינוחות בתוך הלבדיות שלנו, כשטוב לנו עם עצמנו, רק אז אנו יכולים להכיל את השני, לתת לאחרים מאותה אש ואנרגיה שקיימת בתוכנו.


Comments


bottom of page